CV

Eli-Karin Yndestad

Yrkeserfaring
2001 -  d.d     Gründer og daglig leder i EKY Kompetanse as
2019 -  d.d     Universitetet Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, etter- og videreutdanningen
2016 - 2021   Spesialpedagogisk fagteam, Kongsberg kommune
2008 - 2009   Daglig leder i Bavallsprogrammet as
1985 - 2001   Styrer, pedagogisk leder og spesialpedagog
1994 - 1997   Lærer ved Høgskolen i Bergen - avd. for lærerutdanning
1992 - 1998   Pedagogisk veileder, Undervisningsetaten Voss kommune
1989 - 1992   Veileder for desentralisert førskolelærerutdanning, Bergen lærerhøgskole
1988 - 1990   Øvingslærer ved Stord lærarhøgskule
1985 - 1987   Øvingslærer ved Rogne v.g. skule
1974 - 1982   Fire år fra dagligvare og hotell
1971 - 1974   Furuly hjem for psykisk utviklingshemmede

Utdanning
2012   Arbeids - og organisasjonspsykologi    30 sp
2002   Styrekompetanse                                       6 sp
2002   Prosjektarbeid i ledelse                             6 sp
2002   Situasjonsbestemt ledelse                        6 sp
2001   Pedagogisk veiledning                             30 sp
1997   Examen philosophicum                           15 sp
1993   Pedagogikk mellomfag                            30 sp
1993   Organisasjon og ledelse                          30 sp
1985   1. avdeling spesialpedagogikk                30 sp
1985   Barnehagelærer                                      180 sp
1982   Husmorvikarskole
1980   Folkehøgskole
1976   Husmorskole

Styreverv
2008 - 2009   Bavallsprogrammet AS             styremedlem
2007 - d.d      Cribellum ledernettverk           styremedlem
2007 - 2010   Voss Fjellandsby Skiskule         styreleder
2006 - 2010   Voss Optikk AS                           styreleder
2001 - 2002   Vestlandske Lærerstemna       styremedlem
2000 - 2001   Norsk lærerlag Hordaland       styremedlem
1992 - 2001   Norsk lærarlag Voss                  styreleder, styremedlem, nestleder, avdelingsleder

Andre verv
2007 - 2008   Treningskontakt
2006 - 2007   Styringsgruppa for ungt entrepenørskap
2005 - 2006   Styringsgruppa for småskala næringsutvikling
1994 - 2008   Konfliktrådet i Hordaland - megler
1992 - 2008   Besøksheim/Helgeavlaster

Autoriseringer
2006   Medarbeider Tilfredshet Måling - MTM
2004   Kommunikasjonsprofil - KomPro
2002   Jungs Type Index - JTI
2002   Teamkompasset

Kurs
2010   Coaching 40 t.
2009   Coaching 40 t.
2007   Treningskontakt (rus/psykiatri) 40 t.
2006   Løsningsfokusert tilnærming - LØFT 40 t.
2005   Gestalt-veiledning 40 t.

Annet
Født 1958. Gift, 2 barn