Arbeidsmiljø

arbeidsmiljo BW

Samarbeid og kommunikasjon er de viktigste redskap vi har for å utvikle bedriften og å nå mål.
Satsing på arbeidsmiljø gir motiverte medarbeidere som drar lasset sammen og lavere sykefravær.
Jeg har stor tro på å ansvarliggjøre hver enkelt og sette handling bak ordene.

Jeg jobber jo bare her…
Arbeidsmiljø - Kultur – Identitet

Det er bedre med en god trekant enn en ond sirkel
Leders nøkler til utvikling av arbeidsmiljø

Ja kom alle sammen – bli med!
Utvikling av team

Nøkler for å skape et godt arbeidsmiljø
Verdsetting - Moro - Mestring – Omtanke

Å bygge en sterk kultur der vi drar lasset sammen
Hvordan møter vi nye utfordringer, omstillinger og endringer.

Kommunikasjon
Væremåte og kommunikasjonsstil
Hvordan vi lettere når fram

Motivasjon, mestring og arbeidsglede!
Å se seg selv og andre

Jeg legger stor vekt på å engasjere hele gruppa. Gjennom eksempler, humor, oppgaver og øvinger får du nyttige tips til hvordan skape det gode arbeidsmiljø.