Grønne tanker - glade barn

Grafikk-gronn

Grønne tanker – glade barn er en del av Psykologisk Førstehjelp. Psykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet et selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom

«Grønne tanker – glade barn» er laget for å hjelpe barna til å utvikle et godt språk for følelser, og for kommunikasjon også om sterke følelser og vanskelige situasjoner. Materiellet brukes i samlingsstunder, samtaler, lesestunder og i lek med barna, gruppevis og én-til-én. Barna lærer om følelser og «røde og grønne tanker» og blir kjent med tenkebamsene Rød og Grønn. Barna øver på å gi seg selv og hverandre støtte og trøst når noe blir litt vanskelig eller skummelt, og på følelseshåndtering.

Les mer

Grønne tanker - glade barn hos Gyldendal Forlag. Les mer her. 

Salaby Barnehage. Les mer her. 

Kurs

Eli-Karin Yndestad i EKY Kompetanse as holder dagkurs for barnehagepersonell i Grønne tanker – glade barn.