Kommunikasjon

 kommunikasjon ropert

 ”Det er itt`no som kjem tå seg sjøl”
Mange snakker om viktigheten av god kommunikasjon – få gjør noe med det...

Kommunikasjon er mer enn bare ord.
Å bli bevisst hva som skjer i samhandling, hvordan vi gir og får tilbakemeldinger og stiller gode spørsmål - gjør oss til bedre kommunikasjonspartnere.

Du og jeg og vi to
Væremåte og kommunikasjonsstil

Hører du meg..?
Hvordan bedre kommunikasjon og lettere nå fram

Hva sier du, hva sa du, hva mener du med da du?
Om alt som skjer og alt som misforstås – og hvorfor

God dag mann – Økseskaft!
Hvordan bedre kommunikasjon

Som man spør får man svar!
Lær å stille gode spørsmål med LØFT

Verdien av taushet
Lær aktiv lytting

Eli-Karin Yndestad er pedagog med videreutdanning i ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, spesial- pedagogikk og veiledning. Hun har over 40 års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner. Siden 2001 har hun drevet eget firma. I tillegg underviser hun ved Universitet Sørøst-Norge.

Kurs i kommunikasjon
pdfLes mer her. (pdf)

JTI - Jungs typeforståelse

- inngang til økt selvinnsikt, tydeligere kommunikasjon og bedre trivsel. Optimas.no

I utviklingen av relasjoner og team brukes Jungs typeforståelse (JTI). Den sier noe om hvordan mennesker kan være ulike, uten at dette innebærer sortering i "bra" eller "mindre bra". Du lærer noe om hvordan du selv og andre opptrer og reagerer. Videre viser den oss at ulikheter kan være spennende, nyttige og styrker oss både som person, som partner og som kollega!

Teamkompasset:

Den enkelte sin JTI-type sier noe om hvilke teamroller som foretrekkes. Et nyttig verktøy i byggingen og forståelsen av gode team!