Konflikthåndtering

konflikthåndtering• Bistå ved konflikter på arbeidsplassen
• Kurs i konflikthåndtering

Jeg har 14 års erfaring som megler i Konfliktrådet i Hordaland og har meglet i en rekke sivile saker og straffesaker.
Ved konflikter på arbeidsplassen har jeg kunnskap og lang erfaring i å få mennesker og grupper til å fungere sammen igjen.

Kurs

• Hvordan konflikter utvikler seg
• Konfliktholdning og konfliktstil
• Konstruktiv konflikthåndtering
• Kommunikasjon, håndtering og arbeidsmåter

Kurset er svært praktisk lagt opp med eksempler og historier, øvinger og oppgaver