Ledelse

Grafikk ledelse

Å lede er å skape resultat gjennom og sammen med andre.
Lederskap er mer enn å lede fagområder.
Å lede gjennom å styrke relasjoner og mennesker krever ofte utvidet kunnskap, bevisstgjøring og trening.
Programmet gir og en mulighet for å styrke lederteam og organisasjon.

TYDELIG - TRYGG - MODIG LEDELSE
Lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere 4 x 1 dag

LEDERROLLEN
JTI TYPEFORSTÅELSE
KOMMUNIKASJON
ARBEIDSMILJØ
KONFLIKTHÅNDTERING
ORGANISASJON OG LEDELSE
Å BYGGE LEDERTEAM
LEDERSKAP – MED FOKUS PÅ DET SOM VIRKER

Verktøy og metoder
Den viktigste utviklingen skjer i arbeidsperioden mellom hver samling.
For å sikre kontinuitet og progresjon brukes ulike verktøy og metoder:

  • SWOT analyse (styrker, svakheter, trusler, muligheter)
  • Utviklingsplan m/personlige mål og tiltak
  • Kollegaveiledning
  • Jungs typeforståelse (JTI)

Programmet er svært praktisk lagt opp med oppgaver, øvinger, eksempler og historier.

Det kan og bestilles utvalgte temaer.

Siden 2006 er programmet gjennomført for ledere innen olje&energi, reiseliv, barnehage,
handel&service, produksjon og offentlig virksomhet.
Les mer: "Kurser bevisste ledere" (pdf) "Leiarutvikling utan slips" (pdf) "Ei annleis leiarsamling" (pdf)