Om EKY

portrettEKY Kompetanse as leverer personaltjenester. Få mennesker til å virke sammen.
Kurs  Foredrag  Prosess  Lederutvikling.

Eli-Karin Yndestad er pedagog med videreutdanning i ledelse, arbeids - og organisasjonspsykologi, pedagogikk og veiledning.

Hun har mange års ledererfaring fra kommunal sektor, fra undervisning ved Høgskolen i Bergen, gjennom tillitsverv i fagorganisasjon og som megler i Konfliktrådet. Siden 2019 har hun vært ansatt i halv stilling ved Universitetet Sørøst-Norge, institutt for pedagogikk, på etter-og videreutdanningen.

Hun har nærmere 40 års erfaring i å bidra til utvikling av mennesker og organisasjoner.
Daglig leder i EKY Kompetanse fra 2001

CV