Lagbygging

lagbygging copy

Lagbygging - aktivitet med mening
I samarbeid med Vossamoro tilbyr vi praktisk lagbygging i naturen der gruppene blir utfordret på kommunikasjon, kreativitet, problemløsning, konflikthåndtering, se www.vossamoro.no

Lagbygging med faglig oppfølging:
Erfaringer gruppa gjorde i uteaktivitetene blir knyttet til praksis på arbeidsplassen. EKY utfordrer, aktiviserer og oppsummerer på en praktisk og lett forståelig måte.

Forståelse av oss selv og andre
Bruk av verktøyet Typeforståelse (JTI) og Teamkompasset kan gi verdifulle bidrag ved utvikling av kommunikasjon og samarbeid, team - og lederutvikling.

Les mer om JTI Typeforståelse pdfher.

Arbeidsmiljo